ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP 54)