ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΩΣ 50 ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΩΣ 50 ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ

SKU: 03-001-003

25.35

1000 σε απόθεμα