ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΤΗΛ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΥΠΟΥ IDC (LSA-PLUS)