ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΩΣ 30 ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΩΣ 30 ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ

SKU: 03-001-001

1000 σε απόθεμα