ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΩΣ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΩΣ 100 ΖΕΥΓΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑΣ

SKU: 03-001-005

1000 σε απόθεμα